Naše storitve

 

 • pregled prezračevalnega sistema vključno z video dokumentacijo pred in po čiščenju
 • čiščenje prezračevalnih sistemov (kanalov) v objektih, čiščenje filtrov ventilatorjev, komor vseh vrst klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov, tudi v okoljih z najzahtevnejšimi merili prezračevanja
 • čiščenje kuhinjskih nap in ventilacije
 • razkuževanje prezračevalnih sistemov
 • protipožarna zaščita prezračevalnih kanalov z nevtralizacijo vseh nečistoč, ki so predmet požarne nevarnosti
 • čiščenje klimatov in menjava filtrov
 • urejanje izdaje potrdil o kvaliteti izvedenih del s strani ustrezne institucije

Postopek čiščenja:

 • s posebnim inšpekcijskim robotom pregledamo in posnamemo stanje prezračevalnega kanala
 • na eni strani kanala nato namestimo sesalno napravo s HEPA filtrom, na drugi stran pa se v kanal namesti večnamenskega robota, ki nato s pomočjo ščetk očisti nečistoče s sten, ki jih sesalna naprava odsesa
 • hkrati je možna dezinfekcija kanala s pomočjo posebne šobe na robotu z dezinfekcijskim sredstvom
 • težko dostopne kanale očistimo s pomočjo posebnih rotacijskih ščetk
 • na koncu še enkrat posnamemo trenutno stanje kanala in vam posnetek tudi posredujemo na DVD nosilcu, kot potrdilo o ustrezno očiščenem sistemu
 • potrdilo, izdana s strani podjetja pooblaščenega za izdajanje potrdil iz naslova »ZAKONA O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU«, o opravljenem periodičnem čiščenju in vzdrževanju, ki služi tudi kot dokazilo o opravljeni zakonsko določeni obvezi upravljalca (RS 43/2011) v primeru inšpekcijskega nadzora.

Zakonske norme:

Zdravstveni in protipožarni predpisi:

 1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (RS 43/2011)
 2. Zakon o varstvu pred požarom (RS 3/2007)
 3. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05);
 4. Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)
 5. Pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme, ki v 50.členu narekuje, da:
  «ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se mora redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece». Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo očistiti vsaj enkrat letno.